Obiliq

Buletin Graf
Opština Obilić će za 2016. godinu iz svog budžeta izdvojiti 1 milion i 119 hiljada evra na kapitalna ulaganja ili 21%. Iznos izdvojen za kapitalna ulaganja je nizak u odnosu na druge budžetske kategorije, kao što su plate i dnevnice, roba i usluge, komunalije i subvencije i transferi. Kapitalna ulaganja u opštini Obilić su rasprostranjena po celoj teritoriji opštine. Projekti uključuju ulaganja u drumsku infrastrukturu, školsku infrastrukturu i proširenje infrastrukture usluga po selima. Opština Obilić ima 21 hiljadu građana i prostire se na površini od 105 km2Legenda
pin Projekti u toku
pinkuq Projekti s kašnjenjem
pinvonesperfundimProjekti završeni s kašnjenjem
pingjelbertProjekt završeni
Projekti preneti iz prošle godine

Lista e projekteve
[image_mapper id=“1″]

Naziv projekta: Rušenje objekata, čišćenje ilegalnog otpada, čišćenje korita potoka/reka i druge javne usluge kao i za vanredne prilike
Vrednost projekta: 35,200.00 €

Izdvojeni budžet: 35,200.00 € (Opština)

Period realizacije radova: 36 meseci

Datum potpisivanja ugovora: 07/07/2016

Datum početka radova: 07/07/2016

Datum završetka radova Izvođač radova: "NPT MATI" – Obilić

Naziv projekta: Regulisanje ograde i dvorišta škole „Ismail Dumoshi“ Obilić
Vrednost projekta: 52,645.73 €
Izdvojeni budžet: 52,645.73 € (Opština)
Period realizacije radova: 17/06/2016 - 19/08/2016
Datum potpisivanja ugovora: 17/06/2016
Datum početka radova: 20/06/2016
Datum završetka radova: 22/08/2016
Izvođač radova: “JETMIRI” Sh.p.k – Glogovac

Naziv projekta: Obnova i održavanje javne ravete, trgova, i opštinskih objekata
Vrednost projekta: 37,762.00 €
Izdvojeni budžet: 37,762.00 € (Opština)
Period realizacije radova: 07/06/2016 - 07/06/2019 (36 meseci)
Datum potpisivanja ugovora: 07/06/2016
Datum početka radova: 07/06/2016
Datum završetka radova: Radovi su u toku
Izvođač radova: N. sh. " BLEYLLI" - Obiliq

Naziv projekta: Popravka puteva asfaltiranjem i postavljanjem betonskih kocki
Vrednost projekta: 8,171.52 €
Izdvojeni budžet: 8,171.52 € (Opština)

Period realizacije radova: 30 Dana

Datum potpisivanja ugovora: 13/06/2016

Datum početka radova: 13/06/2016

Datum završetka radova: 13/07/2016

Izvođač radova: NN VLLEZRIT HYSENI – Podujevo

Naziv projekta: Kružni tok, trotoar i osvetljenje; segment Obilić-Priština u ulici ,,Hasan Prishtina“'
Vrednost projekta: 182,055.96 €
Izdvojeni budžet: 84,055.96 € (Opština) dhe 98,000.00 € (Vladin grant)
Period realizacije radova: 13/05/2016 - 11/08/2016
Datum potpisivanja ugovora: 13/05/2016
Datum početka radova: 13/05/2016
Datum završetka radova: 22/12/2016
Kašnjenje u realizaciji radova: Produžen je rok za završetak radova za jedan dodatni mesec uz odobrenje opštine
Izvođač radova: NNSH ''CO-ING'' – Priština

Naziv projekta: Asfaltiranje puteva i trotoara u selima Raskovo ulica „Besëlidhja“ u Miloševu, ulica „Artakolli i Azem Shkreli“ i u Obilicu ulica „Vedud Hashani“
Vrednost projekta: 180,957.98 €
Izdvojeni budžet: 180,957.98 € (Vladin grant)
Period realizacije radova: 10/05/2016 - 08/08/2016
Datum potpisivanja ugovora: 10/05/2016
Datum početka radova: 10/05/2016
Datum završetka radova: 01/11/2016
Kašnjenje u realizaciji radova: Produžen je rok za završetak radova za jedan dodatni mesec uz odobrenje opštine
Izvođač radova: Trasing Group – Glogovac

Naziv projekta: Kanalizacija za atmosferske vode u Plemetini i fekalna kanalizacija u Mazgitu – stari Obilić
Vrednost projekta: 86,919.23 €
Izdvojeni budžet: 86,919.23 € (Vladin Grant)
Period realizacije radova: 27/04/2016 - 26/07/2016
Datum potpisivanja ugovora: 25/04/2016
Datum početka radova: 27/04/2016
Datum završetka radova: 27/10/2016
Kašnjenje u realizaciji radova: Radovi su počeli na vreme, ali zbog kiše i punjenja bunara zbog padavina, radovi su zaustavljeni. Radovi su započeli nakon sušenja bunara a uz opštinsko odobrenje je odložen rok završetka radova do 11.10.2016
Izvođač radova: Kushtrimi nm – Vitina

Naziv projekta: Javna rasveta u katastarskoj zoni Miloševo
Vrednost projekta: 4,840.00 €
Izdvojeni budžet: 4,840.00 € (Opština)
Period realizacije radova: 21/03/2016 - 21/04/2016
Datum potpisivanja ugovora: 21/03/2016
Datum početka radova: 21/03/2016
Datum završetka radova: 21/04/2016
Opis ugovora: Javno osvetljenje u katastarskoj zoni Miloševo gde se nalazi selo a počinje na kraju sela Raskovo, povezuje sela Bakshi i Miloševo (regionalni putni pravac Obilić - Priština)
Izvođač radova: Elcom-A Shpk – Priština

Naziv projekta: Izgradnja ograde oko GCPM u Obiliću i Miloševu
Vrednost projekta: 12,260.12 €
Izdvojeni budžet: 2,260.12 € (Opština) dhe 10,000.00 € (Vladin Grant)
Period realizacije radova: 30 Dana
Datum potpisivanja ugovora: 20/07/2016

Datum početka radova: 23/07/2016

Datum završetka radova: 22/08/2016

Izvođač radova: N.N.P "Ndërtimtari" – Podujevo

Naziv projekta: Izgradnja delova kanalizacije u selima Sibovac, Lajthiste,
Dardiste, Shipitule, Orllović, Mazgit, kao i kod škole Ismail Dumoshi u Obiliću
Vrednost projekta: 58,332.5 €
Izdvojeni budžet: 23,412.03 € (Opština) dhe 34,920.47 € (Vladin Grant)
Period realizacije radova: 60 Dana
Datum potpisivanja ugovora: 19/07/2016
Datum početka radova: 21/07/2016
Datum završetka radova: 21/11/2016
Izvođač radova: Kushtrimi nm – Vitina

Naziv projekta: Renoviranje škola i kupovina školskog pribora „Ismail Dumoshi" i "Rrita Jonë" u Obiliću kao i za školu "Hasan Prishtina" u Miloševu
Vrednost projekta: 37,784.05 €
Izdvojeni budžet: 37,784.05 € (Opština)
Period realizacije: 50 Dana
Datum potpisivanja ugovora: 15/07/2016
Datum početka radova: 17/07/2016
Datum završetka radova: 13/10/2016
Izvođač radova: "OK Construction" sh.p.k – Priština

Naziv projekta: Asfaltiranje puteva i trotoara u selu Dardishta na putu „Qazim Shalaku“, u Mazgitu ulica „Ilir Konushefci“, kao i u Obiliću "Hasan Prishtina - krilo 1 i krilo 2
Vrednost projekta: 38,187.27 €
Izdvojeni budžet: 38,187.27 € (sufinansiranje Opština i Vlada)
Period realizacije radova: 60 Dana
Datum potpisivanja ugovora: 22/07/2016
Datum početka radova: 24/07/2016
Datum završetka radova: 10/10/2016
Izvođač radova: Trasing Group - Glogovac

Naziv projekta: Znaci obaveštavanja (orijentacije) u unutrašnjim prostorijama GCPM-a
Vrednost projekta: 993.00 €
Izdvojeni budžet: 993.00 € (Vladin Grant)
Period realizacije radova: 26/07/2016 - 05/08/2016
Datum potpisivanja ugovora: 26/07/2016
Datum početka radova: 26/07/2016
Datum završetka radova: 25/08/2016
Izvođač radova: NTP,,Berigraph'' – Priština

Naziv projekta: Izgradnja mosta u selu Plemetina
Vrednost projekta: 732,167.43 €
Izdvojeni budžet: 732,167.43 € (Grant Qeveritar)
Period realizacije radova: 12 Meseci
Datum potpisivanja ugovora: 25/07/2016
Datum početka radova: 01/08/2016
Datum završetka radova: Radovi su u toku
Izvođač radova: "Beni Com" Priština

Naziv projekta: Regulisanje ograde i dvorišta u školi Ismail Dumoshi; ograda sportskog terena u Miloševu; regulisanje ulaza i kapije u dvorištima škola
Vrednost projekta: 26,934.17 €
Izdvojeni budžet: 26,934.17 € (Opština)
Period realizacije radova: 22/08/2016 - 01/10/2016
Datum potpisivanja ugovora: 19/08/2016
Datum početka radova: 22/08/2016
Datum završetka radova: 14/12/2016
Izvođač radova: N. N "Global-ing" – Podujevo

Naziv projekta: Regulisanje ulaza u školu u Obiliću (škola u Sibovcu, OSS u Shipitulli, i Donjem Mazgitu
Vrednost projekta: 42,527.33 €
Izdvojeni budžet: 42,527.33 € (Sufinansiranje)
Period realizacije radova: 40 Ditë
Datum potpisivanja ugovora: 11/10/2016
Datum početka radova: 11/10/2016
Datum završetka radova: 01/12/2016
Izvođač radova: "JETMIRI" Sh.p.k – Glogovac

Naziv projekta: Regulisanje dvorišta sportske hale u Obiliću postavljanjem kocki
Vrednost projekta: 27,920.10 €
Izdvojeni budžet: 27,920.10 € (Sufinansiranje)
Period realizacije radova: 40 Dana
Datum potpisivanja ugovora: 10/10/2016
Datum početka radova: 11/10/2016
Datum završetka radova: 09/12/2016
Izvođač radova: "IMERI" SH.P.K – Priština

Naziv projekta: Ograda i regulisanje parka kod džamije u Plementini
Vrednost projekta: 5,345.05 €
Izdvojeni budžet: 5,345.05 € (Sufinansiranje)
Period realizacije radova: 22/07/2016 - 21/08/2016
Datum potpisivanja ugovora: 20/07/2016
Datum početka radova: 22/07/2016
Datum završetka radova: 02/09/2016
Izvođač radova: "JETMIRI" Sh.p.k.& N.N.P "EDI-KON" – Glogovac

Naziv projekta: Regulisanje spomenika - trg „Aziz Zhilivoda" u Obiliću
Vrednost projekta: 23,019.10 €
Izdvojeni budžet: 23,019.10 € (Opština)
Period realizacije radova: 60 Dana
Datum potpisivanja ugovora: 28/10/2016
Datum početka radova: 30/10/2016
Datum završetka radova: 19/12/2016
Izvođač radova: N.N.P."Ndërtimtari" – Podujevo

Naziv projekta: Sufinansiranje za renoviranje objekta koji se upotrebljava prilikom sahrana u selu Raskovo
Vrednost projekta: 6,603.98 €
Izdvojeni budžet: 6,603.98 € (Sufinansiranje)
Period realizacije radova: 31/10/2016 - 28/11/2016
Datum potpisivanja ugovora: 28/10/2016
Datum početka radova: 31/10/2016
Datum završetka radova: 06/12/2016
Izvođač radova: Mak–Building sh.p.k – Vučitrn

Naziv projekta: Asfaltiranje puta Shefqet Prenku u Lajtistu kao i obnova puta za GCPM u Obiliću
Vrednost projekta: 28,356.43 €
Izdvojeni budžet: 28,356.43 € (Opština)
Period realizacije radova: 07/12/2016 - 01/12/2017
Datum potpisivanja ugovora: 05/12/2016
Datum početka radova: 07/12/2016
Datum završetka radova: Radovi su trenutno u toku
Izvođač radova: NNP "Lindalb" & Trasing Group – Glogovac

Naziv projekta: Nabavka medicinskog materijala za GCPM u Obiliću
Vrednost projekta: 41,960.00 €
Izdvojeni budžet: 41,960.00 € (Vladin Grant)
Period realizacije radova: 12/12/2016 - 12/12/2019
Datum potpisivanja ugovora: 12/12/2016
Datum početka radova: 12/12/2016
Datum završetka radova: Radovi su trenutno u toku
Izvođač radova: Made-Kos NSHT – Priština

Naziv projekta: Izgradnja Doma kulture u Obiliću
Vrednost projekta: 748,340.05 €
Izdvojeni budžet: 748,340.05 € (Vladin Grant)
Period realizacije radova: 13/12/2016 - 13/12/2017
Datum potpisivanja ugovora: 12/12/2016
Datum početka radova: 13/12/2016
Datum završetka radova: Radovi su trenutno u toku
Izvođač radova: Enggrouop shpk & NPN Alping – Priština

Naziv projekta: Montiranje kotla za sistem centralnog grejanja u ONSS „Pandeli Sotiri“ u Plemetini
Vrednost projekta: 2,475.00 €
Izdvojeni budžet: 2,475.00 € (Opština)
Period realizacije radova: 12/12/2016 - 22/12/2016
Datum potpisivanja ugovora: 12/12/2016
Datum početka radova: 12/12/2016
Datum završetka radova: 15/12/2016
Izvođač radova: Termovision sh.p.k – Priština

Naziv projekta: Izgradnja pomoćnog objekta u GCPM - Obilić
Vrednost projekta: 79,797.97 €
Izdvojeni budžet: 79,797.97 € (Opština)
Period realizacije radova: 02/12/2016 - 02/12/2017
Datum potpisivanja ugovora: 01/12/2016
Datum početka radova: 02/12/2016
Datum završetka radova: Radovi su trenutno u toku
Izvođač radova: CITY - GROUP L.L.C. – Priština

Naziv projekta: Medicinska oprema za GCPM
Vrednost projekta: 7,990.00 €
Izdvojeni budžet: 7,990.00 € (Opština)
Period realizacije radova: 12/12/2016 - 22/12/2016
Datum potpisivanja ugovora: 12/12/2016
Datum početka radova: 12/12/201
Datum završetka radova: 15/12/2016
Izvođač radova: Made-Kos NSHT – Priština

Naziv projekta: Nabavka kotla i renoviranje sistema centralnog grejanja za I.P „Rrita Jonë" - Obilić
Vrednost projekta: 3,486.00 €
Izdvojeni budžet: 3,486.00 € (Opština)
Period realizacije radova: 14/11/2016 - 30/11/2016
Datum potpisivanja ugovora: 14/11/2016
Datum početka radova: 15/11/2016
Datum završetka radova: 23/11/2016
Izvođač radova: N.T.SH "EJONA" – Peć

Naziv projekta: Regulisanje betonskim kockama prilaznog puta i dvorišta škole „Naim Frasheri“ u Breznici
Vrednost projekta: 4,690.41 €
Izdvojeni budžet: 4,690.41 € (Opština)
Period realizacije radova: 11/11/2016 - 02/12/2016
Datum potpisivanja ugovora: 11/11/2016
Datum početka radova: 12/11/2016
Datum završetka radova: 08/12/2016
Izvođač radova: Rexha shpk – Priština

Naziv projekta: Zdravstveni inventar za GCPM u Obiliću
Vrednost projekta: 5,988.00 €
Izdvojeni budžet: 5,988.00 € (Vladin Grant)
Period realizacije radova: 08/11/2016 - 19/11/2016
Datum potpisivanja ugovora: 08/11/2016
Datum početka radova: 09/11/2016
Datum završetka radova: 19/11/2016
Izvođač radova: Made-Kos NSHT – Priština

Naziv projekta: Nabavka opreme informacione tehnologije
Vrednost projekta: 9,383.00 €
Izdvojeni budžet: 9,383.00 € (Vladin Grant)
Period realizacije radova: 03/11/2016 - 18/11/2016
Datum potpisivanja ugovora: 02/11/2016
Datum početka radova: 03/11/2016
Datum završetka radova: 06/12/2016
Izvođač radova: Ntsh rikom – Priština

Naziv projekta: Renoviranje učionica u školi „Ismail Dumoshi“
Vrednost projekta: 955.00 €
Izdvojeni budžet: 955.00 € (Opština)
Period realizacije radova: 08/12/2016 - 14/12/2016
Datum potpisivanja ugovora: 08/12/2016
Datum početka radova: 09/12/2016
Datum završetka radova: 20/12/2016
Izvođač radova: AS-Alb shpk – Priština

Naziv projekta: Instaliranje proširenog suda u sistemu centralnog grejanja u školi "Hasan Prishtina" u Miloševu
Vrednost projekta: 888.00 €
Izdvojeni budžet: 888.00 € (Opština)
Period realizacije radova: 14/11/2016 - 25/11/2016
Datum potpisivanja ugovora: 14/11/2016
Datum početka radova: 15/11/2016
Datum završetka radova: 25/11/2016
Izvođač radova: OK construktion – Priština