Kamenica 2018


2017
Budžet opštine Kamenice za 2018. je 7.460.425. Iz ovog budžeta, 1,6% će biti utrošeno na kapitalne investicije ili 124.795 evra. Kamenica ima 36 hiljada stanovnika koji žive na površini od 523 km2. Kamenica je jedna od opština iz druge grupe opština koje su se pridružile platformi INVESTOMETAR i uvođenje kapitalnih projekata je počelo od 2017.

Legenda
pin Projekti u toku
pinkuq Projekti s kašnjenjem
pinvonesperfundimProjekti završeni s kašnjenjem
pingjelbertProjekt završeni
Projekti preneti iz prošle godine
Lista e projekteve