GRAČANICA 2018

 

2017
opština Gračanica ima budžet od 7.137.075 evra za 2017. Iz ovog budžeta, 3.577.945 je predviđeno za kapitalne investicije u opštini. Ovo čini Gračanicu jednu među malobrojnim opštinama koje 50% budžeta izdvajaju za kapitalne investicije. Gračanica je nova opština i kao takva glavne kapitalne investicije usmerava na deo infrastrukture, a posebno drumske infrastrukture. Gračanica je jedna od opština iz druge grupe opština koje su se pridružile platformi INVESTOMETAR i uvođenje kapitalnih projekata je počelo od 2017.

Legenda
pin Projekti u toku
pinkuq Projekti s kašnjenjem
pinvonesperfundimProjekti završeni s kašnjenjem
pingjelbertProjekt završeni
Projekti preneti iz prošle godine
Lista projekata