GNJILANE 2018


2017
Gnjilane se prostire na jugoistočnom delu Kosova, u regionu zvanom Pomoravlje. Za 2018. Gnjilane ima budžet od 24.646.974 evra, od kojih je 5.014.732 namenjeno za kapitalne investicije ili u procentima 20% budžeta. Ovaj budžet će realizovati investicije za više od 90 hiljada stanovnika, koliko ima opština Gnjilane. Gnjilane je jedna od opština iz druge grupe opština koje su se pridružile platformi INVESTOMETAR i uvođenje kapitalnih projekata je počelo od 2017.

Legenda
pin Projekti u toku
pinkuq Projekti s kašnjenjem
pinvonesperfundimProjekti završeni s kašnjenjem
pingjelbertProjekt završeni
Projekti preneti iz prošle godine
Lista e projekteve