Punimi i disa pjesëve të kanalizimit në komunën e Obiliqit – pjesa e parë

Vlera e projektit: 61,112.18 €

Buxheti i ndarë: 61,112.18 € (THV – Të Hyra Vetanake)

Periudha e realizimit të punimeve: 90 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 29/06/2017

Data e fillimit të punimeve: 02/07/2017

Data e përfundimit të punimeve: 14/09/2017

Punëkryesi: N.N.P. “HYSNIA” – Vushtrri

Përshkrimi i kontratës: Punimi i disa pjesëve të kanalizimit në komunën e Obiliqit – pjesa e parë

Nr Emri i kanalizimeve/Lagjja

Gjatësi
L=m

Diametri
Ømm

1 Kanalizimi në Leshkoshiq në lagjen Dubov

420.00

Ø200 mm

2 Kanalizimi në Sibovc në lagjen Krasniqi

480.00

Ø200 mm

3 Kanalizimi në Dardhishtë te shkolla

85.00

Ø200 mm

4 Kanalizimi në Dardhishtë te Bashkësia Lokale

62.00

Ø200 mm

5 Kanalizimi fekal në Rr.”Hasan Prishtina në lagjen Bërbatovci

575.00

Ø250 mm

6 Kanalizimi fekal në Hamidi

1,271.00

Ø250-200 mm

7 Kanalizimi fekal në Milloshevë

1,720.00

Ø250-200 mm

8 Kanalizimi fekal në Mazgit – kanali Ibër Lepenci

400.00

Ø200 mm

9 Kanalizimi fekal në Mazgit në lagjen Hajdari

135.00

Ø200 mm

10 Kanalizimi fekal në Llazarevë

210.00

Ø250 mm

11 Kanalizimi atmosferik te xhampresi në Obiliq

125.00

Ø250 mm

12 Kanalizimi fekal te elektrobartja në Obiliq

190.00

Ø200 mm

13 Kanalizimi fekal te elektrobartja (Hagjia) në Obiliq

140.00

Ø200 mm

Totali

5,813.00

 

 

Graf:
Filloi: 02/07/2017
Periudha e realizimit: 90 Ditë
Punimet janë realizuar në kohë 100%

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *