Novobërda 2017


2017 2018
Novobërdës i është aprovuar një buxhet prej 2,331,851 eurosh. Nga ky buxhet 370,820 euro janë ndarë për shpenzime kapitale. Ky buxhet do të i dedikohet 6729 banorëve që ka komuna e Novobërdës. Novobërda shtrihet në pjesën lindore të Republikës së Kosovës . Kamenica bënë pjesë në grupin e dytë të komunave të cilat i janë bashkuar platformës INVESTOMETRI dhe vendosja e projekteve kapitale ka filluar që nga viti 2017.

Legjenda
pin Projektet në proces
pinkuq Projektet me vonesa
pinvonesperfundimProjektet e përfunduara me vonesa
pingjelbertProjektet e përfunduara
Projektet e bartura nga viti i kaluar
Lista e projekteve