Gjilani shtrihet në pjesën juglindore të Kosovës, në regjionin e quajtur Anamoravë. Për vitin 2018, Gjilani ka një buxhet prej 24,646,974 euro prej të cilave 5,014,732 euro janë dedikuar për investime kapitale apo thënë në përqindje 20% e buxhetit. Ky buxhet do të realizoj investime për mbi 90 mijë banor sa ka komuna e Gjilanit. Gjilani bënë pjesë në grupin e dytë të komunave të cilat ju kanë bashkuar platformës INVESTOMETRI dhe vendosja e projekteve kapitale ka filluar që nga viti 2017.

Gjilani 2017

 

 

 

Gjilani shtrihet në pjesën juglindore të Kosovës, në regjionin e quajtur Anamoravë. Për vitin 2017, Gjilani ka një buxhet prej 22,657,745 euro prej të cilave 4,201,047 euro janë dedikuar për investime kapitale apo thënë në përqindje 18,5% e buxhetit. Ky buxhet do të realizoj investime për mbi 90 mijë banor sa ka komuna e Gjilanit. Gjilani bënë pjesë në grupin e dytë të komunave të cilat ju kanë bashkuar platformës INVESTOMETRI dhe vendosja e projekteve kapitale ka filluar që nga viti 2017.

Legjenda
pin Projektet në proces
pinkuq Projektet me vonesa
pinvonesperfundimProjektet e përfunduara me vonesa
pingjelbertProjektet e përfunduara
Projektet e bartura nga viti i kaluar
Lista e projekteve