Asfaltimi i rrugës Fushë Kosovë – Uglar, Haki Bajrami dhe Fridijof Nansen në Fushë Kosovë

Vlera e projektit: 71,900.00 €

Buxheti i ndarë: 71,900.00 € (Bashkëfinancim: Buxheti i Konsoliduar i Kosovës dhe Të hyra vetanake)

Periudha e realizimit të punimeve: 60 Ditë

Data e nënshkrimit të kontratës: 07/08/2017

Data e fillimit të punimeve: 07/08/2017

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Përshkrimi i kontratës:

Nr. Emri i rrugëve Njësia
matëse
Gjatësia Gjerësia
1 Rr. për Uglare – Fushë Kosovë Rruga M 550 6.00
Trotuari 550 2.00
2 Rr. Haki Bajrami – Fushë Kosovë M 130 3.00
3 Rr. Fridjof Nansen (krahu 1 dhe 2) M 200 3.00

 

Punëkryesi: ” IM – IMERI GROUP ” SH.P.K. – Prishtinë

 

Graf:

Filloi: 07/08/2017
Periudha e realizimit: 60 Ditë
75%

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *