Fushë Kosova

Fushë Kosova ka ndarë 43% të buxhetit për investime kapitale në vitin 2018. E formuar vetëm në vitin 1989, Fushë Kosova shpejtë është rritur për të qenë vendbanim i 35 mijë banorëve. Rrjedhimisht investimet kapitale dhe shërbimet kanë qenë gjithnjë në rritje. Harta e investimeve kapitale për vitin 2018 tregon një shtrirje të gjerë gjeorgrafike në pjesë të ndryshme të komunës. Me 4 milion e 429 mijë e 886 euro investime kapitale, janë paraparë më së shumti investime në shtrim të rrugëve por ka edhe projekte të karakterit social si ndërtimi i shtëpive për raste sociale.

Fushë Kosovë 2017

 

 

 

Fushë Kosova ka ndarë 43% të buxhetit për investime kapitale në vitin 2017. E formuar vetëm në vitin 1989, Fushë Kosova shpejtë është rritur për të qenë vendbanim i 35 mijë banorëve. Rrjedhimisht investimet kapitale dhe shërbimet kanë qenë gjithnjë në rritje. Harta e investimeve kapitale për vitin 2017 tregon një shtrirje të gjerë gjeorgrafike në pjesë të ndryshme të komunës. Me 4 milion e 100 mijë euro investime kapitale, janë paraparë më së shumti investime në shtrim të rrugëve por ka edhe projekte të karakterit social si ndërtimi i shtëpive për raste sociale.

 

Legjenda
pin Projektet në proces
pinkuq Projektet me vonesa
pinvonesperfundimProjektet e përfunduara me vonesa
pingjelbertProjektet e përfunduara
Projektet e bartura nga viti i kaluar
Lista e projekteve


Fushë Kosovë 2016

 

 

Buletin Graf

Fushë Kosova ka ndarë afro 40% të buxhetit për investime kapitale në vitin 2016. E formuar vetëm në vitin 1989, Fushë Kosova shpejtë është rritur për të qenë vendbanim i 35 mijë banorëve. Rrjedhimisht investimet kapitale dhe shërbimet kanë qenë gjithnjë në rritje. Harta e investimeve kapitale për vitin 2016 tregon një shtrirje të gjerë gjeorgrafike në pjesë të ndryshme të komunës. Me 3 milion e 300 mijë euro investime kapitale, janë paraparë më së shumti investime në shtrim të rrugëve por ka edhe projekte të karakterit social si ndërtimi i shtëpisë pritëse në Sllatinë të Vogël.

 

Legjenda
pin Projektet në proces
pinkuq Projektet me vonesa
pinvonesperfundimProjektet e përfunduara me vonesa
pingjelbertProjektet e përfunduara
Projektet e bartura nga viti i kaluar
Lista e projekteve


[image_mapper id=”8″]

Emri i projektit: Rregullimi i oborreve të Qendrave të Mjekësisë Familjare në fshatrat Sllatinë e Madhe, Vragoli, Bardh i Madh dhe Miradi e Ulët

Vlera e projektit:  18,666.00 €

Buxheti i ndarë: 18,666.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 04/07/2016 (30 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 07/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 07/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 29/08/2016

Punëkryesi: NNT "KORABI" - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Harilaq, Graboc, Henc dhe Nakaradë

Vlera e projektit: 57,800.00 €

Buxheti i ndarë: 57,800.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 29 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 27/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 29/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 11/11/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Arsyet e vonesave nuk sqarohen

Punëkryesi: NN “SHKEMBI” - Drenas

 

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Miradi e Epërme, Miradi e Ulët dhe Vragoli

Vlera e projektit: 41,506.00 €

Buxheti i ndarë: 41,506.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 29 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 27/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 29/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 11/11/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Arsyet e vonesave nuk sqarohen

Punëkryesi: Shpk “TRASING GROUP” - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugëve në fshatin Kuzmin

Vlera e projektit: 74,740.00 €

Buxheti i ndarë: 74,740.00 € (Gran Qeveritar)

Periudha e realizimit: 29 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 27/06/2016

Data e fillimit të punimeve:  29/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Vonesa në realizimin e punimeve: Ka ngecje në realizimin e punimeve, arsyet nuk sqarohen

Punëkryesi: NN “SHKEMBI” - Drenas

Emri i projektit: Rregullimi i shtratit të lumit “Jazi” në fshatin Kuzmin

Vlera e projektit: 6,776.00 €

Buxheti i ndarë: 6,776.00 € (Gran Qeveritar)

Periudha e realizimit: 29 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 27/06/2016

Data e fillimit të punimeve:  29/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 16/08/2016

Punëkryesi: Shpk “ VALDRINI” - Drenas

Emri i projektit: Rregullimi i trotuareve në Fushë Kosovë dhe në fshatrat Harilaq, Lismir, Sllatinë e Madhe, Kuzmin dhe Miradi e Ulët

Vlera e projektit: 98,570.95 €

Buxheti i ndarë: 25,000.00 € (Komuna) dhe 73,570.95 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 45 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 28/06/2016

Data e fillimit të punimeve:  28/06/2016

Data e perfundimit të punimeve: 29/08/2016

Punëkryesi: LOT 1: NNP “ARDI” - Obiliq

Emri i projektit: Rregullimi i trotuareve në fshatrat Miradi e Epërme, Pomozotin, Henc, Graboc, Bardh i Madh dhe Vragoli

Vlera e projektit: 70,948.50 €

Buxheti i ndarë: 25,000.00 € (Komuna) dhe 45,948.50 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit:  45 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 28/06/2016

Data e fillimit të punimeve:  28/06/2016

Data e perfundimit të punimeve: 11/08/2016

Punëkryesi: NNSH “GJASHTË VËLLEZËRIT BATATINA” - Podujevë

Emri i projektit: Ndërtimi i shtëpisë pritëse me karakter shoqëror në fshatin Sllatinë e Vogël

Vlera e projektit:  6,012.90 €

Buxheti i ndarë: 6,012.90 € (Komuna)

Periudha e realizimit:  06/06/2016 - 17/06/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 06/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 06/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 17/06/2016

Punëkryesi: NTP “ LUANTINI” - Drenas

Emri i projektit: Trajtimi i qenve endacak në territorin e Komunës së Fushë Kosovës

Vlera e projektit: 23,925.00 €

Buxheti i ndarë: 23,925.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 36 Muaj

Data e nënshkrimit të kontratës: 30/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 31/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër (Kornizë kontratë)

Punëkryesi: NTSH“ KIDA FARM & VET” - Fushë Kosovë

Emri i projektit: Përfundimi i punëve në ndërtimin e objektit të ri shkollor "Zenel Salihu" në fshatin Pomozotin

Vlera e projektit: 3,991.80 €

Buxheti i ndarë: 3,991.80 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 20 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 13/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 13/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: 02/06/2016

Punëkryesi: NN “ DEKOR ” - Podujevë

Emri i projektit: Shtruarja e rrugëve me zhavor në territorin e Komunës së Fushë Kosovës

Vlera e projektit: 16,820.00  €

Buxheti i ndarë: 16,820.00  € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 15 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 06/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 06/05/2015

Data e përfundimit të punimeve: 21/05/2016

Punëkryesi: Shpk“IMERI” - Prishtinë

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugëve në Fushë Kosovë “Rruga e Pejës, Naim Syla I, Naim Syla II, Doruntina, Besa Besë, Mic Sokoli, Avni Rrustemi, Fehmi Lladrovci, Faruk Begolli dhe Bashkim Fehmiu”

Vlera e projektit: 81,318.80 €

Buxheti i ndarë: 81,318.80 € (Komuna dhe Ministria e Infrastrukturës)

Periudha e realizimit: 30 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 25/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 28/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 26/10/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Arsyet e vonesave nuk sqarohen

Punëkryesi:   SHPK “AHN GROUP” Fushë Kosovë

 

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugëve “Muharrem Kaçaku, Ernes Koliqi, Iliria, Nëna Terezë, Pandeli Sotiri, Beqir Këlmendi dhe Tahir Zemaj në Fushë Kosovë”

Vlera e projektit: 80,887.00 €

Buxheti i ndarë: 80,887.00 € (Komuna dhe Ministria e Infrastrukturës)

Periudha e realizimit: 30 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 25/07/2016

Data e fillimit të punimeve: 28/07/2016

Data e përfundimit të punimeve: 01/12/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Arsyet e vonesave nuk sqarohen

Punëkryesi: Shpk “TRASING GROUP” - Drenas

Emri i projektit: “Rregullimi i objektit të Institucionit Parashkollor ,,Gëzimi Ynë”,rregullimi i nyjeve sanitare në shf.’’Daut Bogujevci”dhe rregullimi i dyshemes në shf.’’Lismiri”

Vlera e projektit: 10,712.49 €

Buxheti i ndarë: 10,712.49 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 20 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 02/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 05/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: 23/08/2016

Punëkryesi: SHPK “IMERI”&NPN “ALPING”

Emri i projektit: Rregullimi i shtratit të lumit Drenica-Graboc si dhe prockave në fshatrat Sllatinë dhe Henc

Vlera e projektit: 16,870.00 €

Buxheti i ndarë: 16,870.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 30 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 01/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 05/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: 09/09/2016

Punëkryesi: NNP “ARDI” - Obiliq

Emri i projektit: Rregullimi i shtratit te lumit Graqanka-Miradi e epërme si dhe bankinës në lumin Sitnica-Lismir

Vlera e projektit: 14,390.00 €

Buxheti i ndarë: 14,390.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 30 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 01/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 05/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: 19/09/2016

Punëkryesi: NNP “BLINAJA-AM” - Drenas

Emri i projektit: Rregullimi i shtratit të prockës Jazi në fshatrat Bardh i Vogël,Vragoli dhe Kuzmin

Vlera e projektit: 15,580.00 €

Buxheti i ndarë: 15,580.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 30 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 01/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 05/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: 08/09/2016

Punëkryesi: NNP  “NDËRTIMTARI” - Podujevë

Emri i projektit: Rregullimi dhe emërtimi i sheshit Robin Cook në Fushë Kosovë

Vlera e projektit: 913.50 €

Buxheti i ndarë: 913.50 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 17/08/2016 - 22/08/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 16/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 17/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: 22/08/2016

Punëkryesi: NNT “ KORABI” - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës “Zona Industriale” në fshatin Miradi e Epërme

Vlera e projektit:  24,500.00 €

Buxheti i ndarë: 24,500.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 19/08/2016 (15 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 18/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: 27/09/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Arsyet e vonesave nuk sqarohen

Punëkryesi: Shpk “TRASING GROUP” - Drenas

Emri i projektit: Shenjëzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve në territorin e Komunës së Fushë Kosovës

Vlera e projektit:  37,480.00 €

Buxheti i ndarë: 37,480.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 26/08/2016 (30 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 22/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 25/08/2016

Data e përfundimit të punimeve: 23/09/2016

Punëkryesi: Shpk “RSM Company” - Prishtinë

Emri i projektit: Rregullimi i parkut në pishat e fshatit Sllatinë e Vogël

Vlera e projektit:  14,325.00 €

Buxheti i ndarë: 14,325.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 02/09/2016 (15 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 29/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 02/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 21/09/2016

Punëkryesi: NNP “LINDALB” & Shpk “TRASING GROUP” - Drenas

Emri i projektit: Asfaltimi i rrugës “Fehmi Lladrovci” në Fushë Kosovë

Vlera e projektit:  62,442.00 €

Buxheti i ndarë: 62,442.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 02/09/2016 (20 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 29/08/2016

Data e fillimit të punimeve: 02/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 26/10/2016

Vonesa në realizimin e punimeve: Arsyet e vonesave nuk sqarohen

Punëkryesi: Shpk “TRASING GROUP” - Drenas

Emri i projektit: Vazhdimi i ndërtimit të shtëpive për banim - raste sociale

Vlera e projektit:  121,292.15 €

Buxheti i ndarë: 121,292.15 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 14/10/2016 (50 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 10/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 13/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: 16/12/2016

Punëkryesi: NN “ DEKOR” - Podujevë

Emri i projektit: Vendosja e ndriçimit publik në Fushë Kosovë

Vlera e projektit:  123,062.50 €

Buxheti i ndarë: 123,062.50 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 07/10/2016 (60 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 04/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 07/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: 07/12/2016

Punëkryesi: NPT “ EL-TRAFO-MONT” - Fushë Kosovë

Emri i projektit: Rregullimi i rrethojës në varrezat e fshatit Bardh i Madh

Vlera e projektit:  7,079.50 €

Buxheti i ndarë: 7,079.50 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 30/09/2016 (30 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 27/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 30/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 18/10/2016

Punëkryesi: NNP “NDERTIMTARI” - Podujevë

Emri i projektit: Shtruarja e trotuarit me kubza betoni në fshatin Bardh i Madh

Vlera e projektit:  6,700.20 €

Buxheti i ndarë: 6,700.20 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 30/09/2016 (15 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 27/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 30/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 26/10/2016

Punëkryesi: Shpk “NDERTIMI 1 & NPN “ALPING” - Skenderaj

Emri i projektit: Vendosja e dyerve hyrëse dhe riparimi i rrethojës në stadiumin e futbollit "Fushë Kosova"

Vlera e projektit:  982.50 €

Buxheti i ndarë: 982.50 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 22/09/2016 - 27/09/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 21/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 24/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 19/10/2016

Punëkryesi: NTP “ LUANTINI” - Drenas

Emri i projektit: Vaksinimi i kafshëve dhe shpezëve në territorin e Komunës së Fushë Kosovës

Vlera e projektit:  9,975.00 €

Buxheti i ndarë: 9,975.00 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 24/09/2016 (20 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 21/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 24/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 19/10/2016

Punëkryesi: NTSH “MALAFARM” - Fushë Kosovë

Emri i projektit: “Renovimi i shtëpive për banim për rastet e rënda ekonomiko-sociale”

Vlera e projektit:  37,625.36 €

Buxheti i ndarë: 37,625.36 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 08/11/2016 (40 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 04/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 07/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: 07/12/2016

Punëkryesi: NNT “INTERNACINAL-G” & NN “VALONI” - Podujevë

Emri i projektit: “Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Bardh i Madh dhe Bardh i Vogël”

Vlera e projektit:  65,866.40 €

Buxheti i ndarë: 65,866.40 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 08/11/2016 (30 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 04/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 07/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër 

Vonesa në realizimin e punimeve: Arsyet e vonesave nuk sqarohen

Punëkryesi: NN “SHKEMBI” - Drenas

Emri i projektit: “Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Lismir, Nakaradë dhe pllatoja e shkollës “Mihal Grameno” në Fushë Kosovë”

Vlera e projektit:  59,479.40 €

Buxheti i ndarë: 59,479.40 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 08/11/2016 (30 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 04/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 07/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër 

Vonesa në realizimin e punimeve: Arsyet e vonesave nuk sqarohen

Punëkryesi: Shpk “VALDRINI” - Drenas

Emri i projektit: Rregullimi i dyerve të hyerjes në oborrin e Shkollës Fillore "Selman Riza"

Vlera e projektit:  475.00 €

Buxheti i ndarë: 475.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 31/10/2016 - 03/11/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 28/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 28/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: 29/10/2016 

Punëkryesi: "Metalteknika Asllani" - Fushë Kosovë

Emri i projektit: Rregullimi i varrezave të dëshmorëve në Fushë Kosovë

Vlera e projektit:  39,784.70 €

Buxheti i ndarë: 39,784.70 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 28/10/2016 (45 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 25/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 28/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: 20/12/2016 

Punëkryesi: NNP “NDERTIMTARI” - Podujevë

Emri i projektit: Lot I - Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica (segmenti Vragoli-Kuzmin-Lismir) dhe lumit Graçanka

Vlera e projektit:  19,605.00 €

Buxheti i ndarë: 19,605.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 24/10/2016 (45 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 20/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 20/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: 23/11/2016 

Punëkryesi: NNP “NDERTIMTARI” - Podujevë

Emri i projektit: Lot II – Rregullimi i prockës në fshatin Graboc i Poshtëm

Vlera e projektit:  26,500.00 €

Buxheti i ndarë: 26,500.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 24/10/2016 (45 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 20/10/2016

Data e fillimit të punimeve: 23/10/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: Shpk “VALDRINI” - Drenas

Emri i projektit: Renovimi dhe lyerja e mureve brenda dhe jashtë e sallës së sporteve në Fushë Kosovës

Vlera e projektit:  4,452.45 €

Buxheti i ndarë: 4,452.45 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 10 Ditë pune

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 18/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: 30/11/2016

Punëkryesi: NN “BLENDI COLOR” - Podujevë

Emri i projektit: Lot I - Asfaltimi i rrugës Bllata në fshatin Miradi e Ulët

Vlera e projektit:  59,627.40 €

Buxheti i ndarë: 59,627.40 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 18/11/2016 (29 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 18/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: NN “SHKEMBI” - Drenas

Emri i projektit: Lot II – Asfaltimi i rrugëve Konjusha, Miradia, Graqanka, Kadri Zeka, Dumani dhe Bardhosh Gërvalla në fshatin Miradi e Ulët

Vlera e projektit:  51,852.00 €

Buxheti i ndarë: 51,852.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 18/11/2016 (29 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 18/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: Shpk “VALDRINI” - Drenas

Emri i projektit: Pastrimi dhe largimi i drunjëve dhe mbeturinave tjera nga brigjet e lumenjëve dhe prrockave

Vlera e projektit:  9,140.00 €

Buxheti i ndarë: 9,140.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 18/11/2016 (30 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 18/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: NNP “ARDI” - Obiliq

Emri i projektit: Vendosja e gypave në disa segmente të prrockës në fshatrat Lismir, Henc dhe Sllatinë e Madhe

Vlera e projektit:  3,900.00 €

Buxheti i ndarë: 3,900.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 18/11/2016 (30 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 18/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: Shpk “VALDRINI” - Drenas

Emri i projektit: Furnizimi dhe shtruarja e rrugëve me zhavor

Vlera e projektit:  28,425.80 €

Buxheti i ndarë: 28,425.80 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 17/11/2016 (35 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 15/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 17/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: Shpk “VALDRINI” - Drenas

Emri i projektit: Renovimi i stadiumit të futbollit “Ekrem Graiçevci” në Fushë Kosovë si dhe rregullimi i rrethojës së fushës së sportit në fshatrat Sllatinë e Madhe, Bardh i Madh, Miradi e Ulët dhe Miradi e Epërme

Vlera e projektit:  38,587.08 €

Buxheti i ndarë: 38,587.08 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 10/11/2016 (50 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 07/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 10/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: Shpk “SINANI - ING” - Prishtinë

Emri i projektit: Mirëmbajtja e nxemjeve qendrore në Institucionet Arsimore, Shëndetësore dhe Administatën Komunale

Vlera e projektit:  49,954.40 €

Buxheti i ndarë: 49,954.40 € (Komuna)

Periudha e realizimit: 36 Muaj (Kornizë Kontrat)

Data e nënshkrimit të kontratës: 14/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 14/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: Punimet janë në ekzekutim e sipër

Punëkryesi: Shpk “TERMOVIZIONI” - Prishtinë

Emri i projektit: Rregullimi i dyerve të hyrjes në oborrin e sh.f. Zenel Salihu

Vlera e projektit:  620.00 €

Buxheti i ndarë: 620.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 08/11/2016 - 14/11/2016

Data e nënshkrimit të kontratës: 03/11/2016

Data e fillimit të punimeve: 04/11/2016

Data e përfundimit të punimeve: 04/11/2016

Punëkryesi: DPZ “ZEKA” - Fushë Kosovë

Emri i projektit: Furnizim me inventar shkollor për nevojat e shkollave fillore dhe të mesme

Vlera e projektit:  30,000.00 €

Buxheti i ndarë: 30,000.00 €(Komuna)

Periudha e realizimit: 22/09/2016 (20 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 21/09/2016

Data e fillimit të punimeve: 22/09/2016

Data e përfundimit të punimeve: 25/10/2016

Punëkryesi: NTP "METALI" - Viti

Emri i projektit: Furnizim me kontejner plastik

Vlera e projektit:  30,000.00 €

Buxheti i ndarë: 30,000.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 10/05/2016 (30 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 10/05/2016

Data e fillimit të punimeve: 10/05/2016

Data e përfundimit të punimeve: 20/06/2016

Punëkryesi: SHPK "SEYKOS" - Prishtinë

Emri i projektit: Blerja e folive plastike për të ndihmuar fermerët

Vlera e projektit:  2,230.00 €

Buxheti i ndarë: 2,230.00 € (Grant Qeveritar)

Periudha e realizimit: 10/06/2016 (5 Ditë pune)

Data e nënshkrimit të kontratës: 10/06/2016

Data e fillimit të punimeve: 11/06/2016

Data e përfundimit të punimeve: 15/06/2016

Punëkryesi: NNP "EDI-KON" - Drenas