Fushë Kosovë

Harta
1.Rregullimi i oborreve të Qendrave të Mjekësisë Familjare
Filloi 07/07/2016
Përfundon:30 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
2. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Harilaq, Graboc, Henc dhe Nakaradë
Filloi 29/06/2016
Përfundon: 29 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet kanë përfunduar me vonesë dhe arsyet nuk sqarohen.” delay=1000 color=”#e74024″]
2/2. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Miradi e Epërme, Miradi e Poshtme dhe Vragoli
Filloi 29/06/2016
Përfundon: 29 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet kanë përfunduar me vonesë dhe arsyet nuk sqarohen.” delay=1000 color=”#e74024″]
3. Asfaltimi i rrugëve në fshatin Kuzmin
Filloi 29/06/2016
Përfundon: 29 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet ende nuk kanë përfunduar dhe arsyet e vonesave nuk sqarohen.” delay=1000 color=”#e74024″]
3/2. Rregullimi i shtratit të lumit “Jazi” në fshatin Kuzmin
Filloi 29/06/2016
Përfundon: 29 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
4. Rregullimi i trotuareve në Fushë Kosovë dhe në fshatrat Harilaq, Lismir, Sllatinë e Madhe, Kuzmin dhe Miradi e Poshtme
Filloi 28/06/2016
Përfundon: 45 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
4/2. Rregullimi i trotuareve në fshatrat Miradi e Epërme, Pomozotin, Henc, Graboc, Bardh i Madh dhe Vragoli
Filloi 28/06/2016
Përfundon: 45 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
5. Ndërtimi i shtëpisë pritëse me karakter shoqëror në fshatin Sllatinë e Vogël
Filloi 06/06/2016
Përfundon: 17/06/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
6. Trajtimi i qenve endacak në territorin e komunës së Fushë Kosovës
Filloi 31/05/2016
Përfundon: 31/05/2019

[rprogress value=35 text=”35%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
7. Përfundimi i punëve në ndërtimin e objektit të ri shkollor “Zenel Salihu” në fshatin Pomozotin
Filloi 13/05/2016
Përfundon: 20 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
8. Shtruarja e rrugëve me zhavor në territorin e komunës së Fushë Kosovës
Filloi 06/05/2016
Përfundon: 15 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
9. Asfaltimi i rrugëve “Rruga e Pejës, Naim Syla 1, Naim Syla 2, Doruntina, Besa Besë, Mic Sokoli, Avni Rrustemi, Fehmi Lladrovci, Faruk Begolli dhe Bashkim Fehmiu” në Fushë Kosovë
Filloi 28/07/2016
Përfundon: 30 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet kanë përfunduar me vonesë dhe arsyet nuk sqarohen.” delay=1000 color=”#e74024″]9/2. Asfaltimi i rrugëve “ Muharrem Kaqaku, Ernes Koliqi, Iliria, Nëna Terezë, Pandeli Sotiri, Beqir Kelmendi, Tahir Zemaj” në Fushë Kosovë
Filloi 28/07/2016
Përfundon: 30 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet kanë përfunduar me vonesë dhe arsyet nuk sqarohen.” delay=1000 color=”#e74024″]
10. “Rregullimi i objektit të IP,,Gëzimi Ynë”, rregullimi i nyjeve sanitare në shf.’’Daut Bogujevci” dhe rregullimi i dyshemesë në shf.’’Lismiri”
Filloi 05/08/2016
Përfundon: 20 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
11. Rregullimi i shtratit të lumit Drenica në Graboc si dhe prockave në fshatrat Sllatinë dhe Henc
Filloi 05/08/2016
Përfundon: 30 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
11/2. Rregullimi i shtratit të lumit Graqanka në Miradi të Epërme si dhe bankinës në lumin Sitnica në Lismir
Filloi 05/08/2016
Përfundon: 30 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
11/3. Rregullimi i shtratit të prockës Jazi në fshatrat Bardh i Vogël, Vragoli dhe Kuzmin
Filloi 05/08/2016
Përfundon: 30 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
12. Rregullimi dhe emërtimi i sheshit Robin Cook në Fushë Kosovë
Filloi 17/08/2016
Përfundon: 22/08/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
13. Asfaltimi i rrugës “Zona Industriale” në fshatin Miradi e Epërme
Filloi 18/08/2016
Përfundon: 15 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet kanë përfunduar me vonesë dhe arsyet nuk sqarohen.” delay=1000 color=”#e74024″]
14. Shenjëzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve në territorin e Komunës së Fushë Kosovës
Filloi 25/08/2016
Përfundon: 30 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
15. Rregullimi i parkut në pishat e fshatit Sllatinë e Vogël
Filloi 02/09/2016
Përfundon: 15 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
16. Asfaltimi i rrugës “Fehmi Lladrovci” në Fushë Kosovë
Filloi 02/09/2016
Përfundon: 20 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet kanë përfunduar me vonesë dhe arsyet nuk sqarohen.” delay=1000 color=”#e74024″]
17. Vazhdimi i ndërtimit të shtëpive për banim – raste sociale
Filloi 13/10/2016
Përfundon: 50 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
18. Vendosja e ndriçimit publik në Fushë Kosovë
Filloi 07/10/2016
Përfundon: 60 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
19. Rregullimi i rrethojës në varrezat e fshatit Bardh i Madh
Filloi 30/09/2016
Përfundon: 30 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
20. Shtruarja e trotuarit me kubza betoni në fshatin Bardh i Madh
Filloi 30/09/2016
Përfundon: 15 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
21. Vendosja e dyerve hyrëse dhe riparimi i rrethojës në stadiumin e futbollit “Fushë Kosova”
Filloi 24/09/2016
Përfundon: 5 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet kanë përfunduar me vonesë dhe arsyet nuk sqarohen.” delay=1000 color=”#e74024″]
22. Vaksinimi i kafshëve dhe shpezëve në territorin e Komunës së Fushë Kosovës
Filloi 24/09/2016
Përfundon: 20 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
23. Renovimi i shtëpive për banim për rastet e rënda ekonomiko-sociale
Filloi 07/11/2016
Përfundon: 40 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
24. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Bardh i Madh dhe Bardh i Vogël
Filloi 07/11/2016
Përfundon: 30 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet ende nuk kanë përfunduar dhe arsyet e vonesave nuk sqarohen.” delay=1000 color=”#e74024″]
25. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Lismir, Nakaradë dhe pllatoja e shkollës “Mihal Grameno” në Fushë Kosovë
Filloi 07/11/2016
Përfundon: 30 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet ende nuk kanë përfunduar dhe arsyet e vonesave nuk sqarohen.” delay=1000 color=”#e74024″]
26. Rregullimi i dyerve të hyerjes në oborrin e Shkollës Fillore “Selman Riza”
Filloi 28/10/2016
Përfundon: 4 Ditë

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
27. Rregullimi i varrezave të dëshmorëve në Fushë Kosovë
Filloi 28/10/2016
Përfundon: 45 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
28. Lot I – Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica (segmenti Vragoli-Kuzmin-Lismir) dhe lumit Graçanka
Filloi 20/10/2016
Përfundon: 45 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
28/2. Lot II – Rregullimi i prockës në fshatin Graboc i Poshtëm
Filloi 23/10/2016
Përfundon: 45 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
29. Renovimi dhe lyerja e mureve brenda dhe jashtë e sallës së sporteve në Fushë Kosovës
Filloi 18/11/2016
Përfundon: 10 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
30. Lot I – Asfaltimi i rrugës Bllata në fshatin Miradi e Ulët
Filloi 18/11/2016
Përfundon: 29 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
30/2. Lot II – Asfaltimi i rrugëve Konjusha, Miradia, Graqanka, Kadri Zeka, Dumani dhe Bardhosh Gërvalla në fshatin Miradi e Ulët
Filloi 18/11/2016
Përfundon: 29 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
31. Pastrimi dhe largimi i drunjëve dhe mbeturinave tjera nga brigjet e lumenjëve dhe prrockave
Filloi 18/11/2016
Përfundon: 30 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
32. Vendosja e gypave në disa segmente të prrockës në fshatrat Lismir, Henc dhe Sllatinë e Madhe
Filloi 18/11/2016
Përfundon: 30 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
33. Furnizimi dhe shtruarja e rrugëve me zhavor
Filloi 17/11/2016
Përfundon: 35 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
34. Renovimi i stadiumit të futbollit “Ekrem Graiçevci” në Fushë Kosovë si dhe rregullimi i rrethojës së fushës së sportit në fshatrat Sllatinë e Madhe, Bardh i Madh, Miradi e Ulët dhe Miradi e Epërme
Filloi 10/11/2016
Përfundon: 50 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
35. Mirëmbajtja e nxemjeve qendrore në Institucionet Arsimore, Shëndetësore dhe Administatën Komunale
Filloi 14/11/2016
Përfundon: 14/11/2019

[rprogress value=20 text=”20%” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
36. Rregullimi i dyerve të hyrjes në oborrin e sh.f. Zenel Salihu
Filloi 08/11/2016
Përfundon: 14/11/2016

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
37. Furnizim me inventar shkollor për nevojat e shkollave fillore dhe të mesme
Filloi 22/09/2016
Përfundon: 20 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
38. Furnizim me kontejner plastik
Filloi 10/05/2016
Përfundon: 30 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]
39. Blerja e folive plastike për të ndihmuar fermerët
Filloi 11/06/2016
Përfundon: 5 Ditë pune

[rprogress value=100 text=”Punimet janë realizuar në kohë” delay=1000 color=”#6fbfb0″]